:: ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ ::


ประจำปีการฝึกอบรม 2563
26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:00 ถึง 15:30
 
การตรวจประเมินเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา พ.ศ. 2564
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสุนทรนนท์ ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2563
18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:00 ถึง 16:00
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “2nd Laparoscopic and endoscopic workshop for surgical resident”
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปีโรงพยาบาลกลาง
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2563
22 มิถุนายน 2563 เวลา 08:30 ถึง 15:00
 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563
สถานที่ : ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2563
7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:00
 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
สถานที่ : ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2562
27 สิงหาคม 2562 เวลา 08:00 ถึง 16:00
 
INTERHOSPITAL CONFERENCE
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2562
21 สิงหาคม 2562 เวลา 08:00 ถึง 16:00
 
อบรม EVIDENCE BASE MEDICINE
สถานที่ : สำนักการแพทย์
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2562
1 สิงหาคม 2562 เวลา 13:30 ถึง 16:00
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2562
24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:00 ถึง 16:00
 
อบรม EMERGENCY ENDOSCOPIC WORKSHOP
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการทางคลินิก ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2562
26 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30 ถึง 12:00
 
ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 4 สำนักการแพทย์
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2562
19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 ถึง 16:00
 
สอบ INTRAINING ORAL EXAMINATION (ปี3-4)
สถานที่ : โรงพยาบาลกลาง
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2562
7 มิถุนายน 2562 เวลา 08:00 ถึง 16:00
 
อบรม COMMUNICATION SKILL (ปี1-2)
สถานที่ : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2562
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 ถึง 16:00
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2562
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 12 โรงพยาบาลกลาง
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2562
22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 ถึง 16:00
 
อบรม 1st LAPAROSCOPIC WORKSHOP FOR SURGICAL RESIDENT
สถานที่ : โรงพยาบาลกลาง
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2562
2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 ถึง 15:00
 
Topic: ENDOVASCULAR THERAPY ACUTE LIMB ISHENIA โดยR1นฤภร
สถานที่ : โรงพยาบาลกลาง
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2562
29 เมษายน 2562 เวลา 08:00 ถึง 16:00
 
COLLECTIVE REVIEW เรื่อง INTERMEDIATED STAGE HCC MANAGEMENT โดยR3ภัคพิชา
สถานที่ : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2562
25 เมษายน 2562 เวลา 13:00 ถึง 15:00
 
TOPIC RESIDENT เรื่อง ACHALASIA โดยR1กัญญรัศณ์
สถานที่ : โรงพยาบาลกลาง
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2562
22 เมษายน 2562 เวลา 13:00 ถึง 15:00
 
1st ANASTOMOSIS WORKSHOP FOR SURGICAL RESIDENT
สถานที่ : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2562
18 เมษายน 2562 เวลา 13:00 ถึง 16:00
 
นำเสนอโครงร่างงานวิจัย R2
สถานที่ : โรงพยาบาลกลาง
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2562
11 เมษายน 2562 เวลา 13:00 ถึง 15:00
 
Topic: BARIATIC WHO AND WHEN โดยR1ปิยะบุตร
สถานที่ : โรงพยาบาลกลาง
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2562
4 เมษายน 2562 เวลา 08:00 ถึง 16:00
 
Collective Review เรื่อง DCIS โดยR3สุธินี
สถานที่ : โรงพยาบาลกลาง
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2562
28 มีนาคม 2562 เวลา 08:00 ถึง 16:00
 
อบรมวิจัย
สถานที่ : โรงพยาบาลกลาง
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2562
27 มีนาคม 2562 เวลา 08:00 ถึง 16:00
 
อาจารย์ศัลยแพทย์จากศิริราช พบ Staff เรื่อง Training Resident (Staff)
สถานที่ : โรงพยาบาลกลาง
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2562
22 มีนาคม 2562 เวลา 08:00 ถึง 12:00
 
อบรมจริยธรรม โดย อ.ชาญเวช ศรัทธาพุทธ
สถานที่ : โรงพยาบาลกลาง
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2562
19 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 ถึง 15:00
 
สัมภาษณ์ Resident รอบ 2 และ ประชุมกรรมการบริหารแพทย์ประจำบ้าน (Staff)
สถานที่ : โรงพยาบาลกลาง
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2562
18 มีนาคม 2562 เวลา 12:00 ถึง 15:00
 
Interhospital Conference (staff และ R)
สถานที่ : โรงพยาบาลตากสิน
 


ประจำปีการฝึกอบรม 2562
16 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 ถึง 12:00
 
สอบ Intraining Exam (MCQ)
สถานที่ : ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 


 
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th