:: ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ ::            ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2562


เรื่อง ให้แพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปี เข้าร่วมอบรม
เวชศาสตร์ป้องกันและการอบรมวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี

Bootstrap Slider

 

 

 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th