:: ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ :: 

            ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2563การตรวจประเมินเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ปีการฝึกอบรม 2564
26 พฤศจิกายน 2563กิจกรรมปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563
22 มิถุนายน 2563

 

 
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : msdmec1@gmail.com