:: ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ :: 

            ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2562เรื่อง ให้แพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปี เข้าร่วมอบรม
21 พฤศจิกายน 2562การสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม 2563
7 ตุลาคม 2562แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ ประจำปี 2562
27 กันยายน 2562เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
5 กันยายน 2562เชิญเข้าอบรม NON SURGICAL SKILL
1 กันยายน 2562เชิญเข้าประชุม INTERHOSPITAL CONFERENCE
20 สิงหาคม 2562อบรม EVIDENCE-BASED MEDICINE
20 สิงหาคม 2562เรื่อง ให้แพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปีเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี
6 สิงหาคม 2562คำสั่ง เรื่อง ให้แพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปีเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 1ST Anastomosic workshop for Surgical resident ประจำปี 2562
19 เมษายน 2562คำสั่ง ให้แพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปีเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องริดสีดวงทวาร (HAEMORRHOID)
27 มีนาคม 2562ประกาศ เรื่อง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้าเยี่ยมโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
25 มีนาคม 2562คำสั่ง ให้แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์เข้าร่วมอบรมจริยธรรมทางการแพทย์
20 มีนาคม 2562ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์
20 มีนาคม 2562คำสั่ง เรื่องให้แพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปีเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ
26 มิถุนายน 2562คำสั่ง เรื่องให้แพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปีเข้าร่วมอบรมวิจัย
27 มิถุนายน 2562คำสั่ง เรื่องให้แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมปฐมนิเทศ
26 มิถุนายน 2562ผลการสอบ INTRAINING ORAL EXAMINATION
24 มิถุนายน 2562คำสั่ง เรื่องให้แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าทดสอบ INTRAINING ORAL EXAM
18 มิถุนายน 2562คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ สำนักการแพทย์
7 มิถุนายน 2562คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ สำนักการแพทย์
7 มิถุนายน 2562คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์
30 พฤษภาคม 2562ให้แพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงร่างงานวิจัย
18 เมษายน 2562ให้แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์เข้าร่วมประชุม
19 มีนาคม 2562
 

 

 
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : msdmec1@gmail.com