- กำหนดการสอบรอบพิเศษภาควิชาอายุรศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖    - กำหนดการสอบลงกองภาควิชาจักษุวิทยา ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๖     - กำหนดการสอบลงกองภาควิชาอายุรศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖   


            ประกาศสอบ
- กำหนดการสอบรอบพิเศษภาควิชาอายุรศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

- กำหนดการสอบลงกองภาควิชาจักษุวิทยา ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๖

- กำหนดการสอบลงกองภาควิชาอายุรศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

- กำหนดการสอบลงกองภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

- กำหนดการสอบลงกองภาควิชาศัลยศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๖

เพิ่มเติม
 
            ข่าว/กิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
เพิ่มเติม
 
            ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
เพิ่มเติม
 
            ปฏิทินการเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
เพิ่มเติม
 
            เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
            อบรม/สัมนาเข้าสู่ระบบ


ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
----------------------------------------
- สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------
- โรงพยาบาลกลาง
----------------------------------------
- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
----------------------------------------


สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2220-7577
ติดต่อ Webmaster : msdmec1@gmail.com