- กำหนดการสอบลงกองภาควิชาออร์โธปิดิกส์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗    - กำหนดการสอบลงกองภาควิชาอายุรศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗    - กำหนดการสอบลงกองภาควิชาอายุรศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์    


            ประกาศสอบ
- กำหนดการสอบลงกองภาควิชาออร์โธปิดิกส์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

- กำหนดการสอบลงกองภาควิชาอายุรศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

- กำหนดการสอบลงกองภาควิชาอายุรศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

- ลงนามประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์

- กำหนดการสอบรอบพิเศษภาควิชาอายุรศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เพิ่มเติม
 
            ข่าว/กิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
เพิ่มเติม
 
            ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
เพิ่มเติม
 
            ปฏิทินการเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
เพิ่มเติม
 
            เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
            อบรม/สัมนา
ไม่มีข้อมูลเข้าสู่ระบบ


ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
----------------------------------------
- สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------
- โรงพยาบาลกลาง
----------------------------------------
- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
----------------------------------------


สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2220-7577
ติดต่อ Webmaster : msdmec1@gmail.com