- กำหนดการสอบภาควิชากุมารเวชศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566    - กำหนดการสอบรอบพิเศษภาควิชาศัลยศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566    - กำหนดการสอบลงกองภาควิชา Major ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566   


            ประกาศสอบ
- กำหนดการสอบภาควิชากุมารเวชศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

- กำหนดการสอบรอบพิเศษภาควิชาศัลยศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

- กำหนดการสอบลงกองภาควิชา Major ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

- กำหนดการสอบรอบพิเศษภาควิชากุมารเวชศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

- กำหนดการสอบลงกองภาควิชาศัลยศาสตร์ (Minor) ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

เพิ่มเติม
 
            ข่าว/กิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
เพิ่มเติม
 
            ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
เพิ่มเติม
 
            ปฏิทินการเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
เพิ่มเติม
 
            เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
            อบรม/สัมนาเข้าสู่ระบบ


ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
----------------------------------------
- สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------
- โรงพยาบาลกลาง
----------------------------------------
- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
----------------------------------------
 
 


สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th