อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม
รูปภาพกิจกรรมพิธีมอบเสื้อกาวน์และชุดปฏิบัติงานชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มกธ.พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง มจธ. กับ กทม.ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปี 4 (รพจ.)ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปี 4 (รพก.)ติดตามบัณฑิตแพทย์ มฟล. รุ่นที่ 5 (นครปฐม)ติดตามบัณฑิตแพทย์ มฟล. รุ่นที่ 5 (นครนายก)โครงการสานสัมพันธ์แพทยศาสตรศึกษากิจกรรมปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2566โครงการยืดหยุ่นทางจิตใจ 2566กิจกรรมไหว้ครู 2566กิจกรรมเข็มสัมพันธ์ 2565กิจกรรมนพลักษณ์ 2565กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ 2565กิจกรรมไหว้ครู 2565ปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง นักศึกษาแพทย์ 63ปฐมนิเทศ นักศึกษาแพทย์ 62ปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง 62ปัจฉิมรุ่น 1 / 62น้องพี่ 62กิจกรรมปลูกป่า 62เตรียมความพร้อม 62
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2220-7577
ติดต่อ Webmaster : msdmec1@gmail.com