อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม
รูปภาพกิจกรรมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2566โครงการยืดหยุ่นทางจิตใจ 2566กิจกรรมไหว้ครู 2566กิจกรรมเข็มสัมพันธ์ 2565กิจกรรมนพลักษณ์ 2565กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ 2565


กิจกรรมไหว้ครู 2565กิจกรรมไหว้ครู 2565ปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง นักศึกษาแพทย์ 63ปฐมนิเทศ นักศึกษาแพทย์ 62ปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง 62ปัจฉิมรุ่น 1 / 62น้องพี่ 62กิจกรรมปลูกป่า 62เตรียมความพร้อม 62
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th