อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม
รูปภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง นักศึกษาแพทย์ 63

 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2220-7577
ติดต่อ Webmaster : msdmec1@gmail.com