ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2555ลงนามประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์
22 ธันวาคม 2566กำหนดการสอบลงกองภาควิชากุมารเวชศาสตรื ของ นศพ.ปี่5/2561
0 543

 

 
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th