ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2567กำหนดการสอบลงกองภาควิชาศัลยศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๖
7 กุมภาพันธ์ 2567กำหนดการสอบลงกองภาควิชาโสต ศอ นาสิก ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕
1 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์
19 มกราคม 2567ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์
17 มกราคม 2567ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์
2 มกราคม 2567กำหนดการสอบลงกองภาควิชาศัลยศาสตร์ (Minor) ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566
4 กันยายน 2566

 

 
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th