ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2565กำหนดการสอบลงกองภาควิชา Major ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
0 543กำหนดการสอบลงกองภาควิชาศัลยศาสตร์ (Minor) ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565
0 543กำหนดการสอบของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสิรินธร ในวันที่ 29-30 กันยายน 2565
0 543ประกาศสอบภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี5/2564 ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2565
0 543

 

 
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th