ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2559เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาแพทย์ฯ
6 สิงหาคม 2559กิจกรรมรับน้อง นศพ.
18 มิถุนายน 2559ปฐมนิเทศ นศพ. ปี 2559 และมอบเสื้อกาวน์
2 พฤษภาคม 2559ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปี ที่ 4
1 พฤษภาคม 2559

 

 
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th