ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2566กำหนดการสอบภาควิชากุมารเวชศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566
30 พฤศจิกายน 2566กำหนดการสอบลงกองภาควิชา Major ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566
0 543กำหนดการสอบรอบพิเศษภาควิชากุมารเวชศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
21 กันยายน 2566กำหนดการสอบลงกองภาควิชากุมารเวชศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์
0 543

 

 
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th