ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2563กำหนดการสอบลงกองภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ของ นศพ.ปี4/2563
22 มีนาคม 2564กำหนดการสอบลงกองภาควิชาโสต ศอ นาสิก ของ นศพ.ปี5/2563
11 มีนาคม 2564กำหนดการสอบลงกองภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ของ นศพ.ปี5/2563
8 กุมภาพันธ์ 2564กำหนดการสอบลงกองภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยาของ นศพ.ปี5/2563
23 พฤศจิกายน 2563กำหนดการสอบลงกองภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ของ นศพ.ปี4/2563
25 พฤศจิกายน 2563กำหนดการสอบลงกองภาควิชา(Majer) ของ นศพ.ปี6/2563
14 ตุลาคม 2563กำหนดการสอบลงกองภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ของ นศพ.ปี5/2563
30 กันยายน 2563กำหนดการสอบลงกองภาควิชาอายุรศาสตร์ ของ นศพ.ปี4/256
1 กันยายน 2563กำหนดการสอบลงกองภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นศพ.ปี4/2563
19 ตุลาคม 2563กำหนดการสอบลงกองภาควิชาศัลยศาสตร์ (Minor) ของ นศพ.ปี5/2563
0 543กำหนดการสอบลงกองภาควิชา Minor ของ นศพ.ปี6/2562
30 มีนาคม 2563มาตรการการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 สำหรับการสอบ MCQ,MEQ,CRQ,SAQ,OSCE สำหรับนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร และ สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
18 มีนาคม 2563กำหนดการสอบลงกองภาควิชาอายุรศาสตร์ ของ นศพ.ปี5/2562
18 มีนาคม 2563กำหนดการสอบลงกองภาควิชาจักษุวิทยา ของ นศพ.ปี4/2562
18 มีนาคม 2563กำหนดการสอบลงกองภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ของ นศพ.ปี4/2562
30 มกราคม 2563กำหนดการสอบลงกองภาควิชาโสต ศอ นาสิก ของ นศพ.ปี5/2562
25 มกราคม 2563กำหนดการสอบลงกองภาควิชาศัลยศาสตร์ ของ นศพ.ปี4/2562
3 มกราคม 2563กำหนดการสอบลงกองภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ของ นศพ.ปี5/2562
2 มกราคม 2563

 

 
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th