ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2560ประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง การสอบลงกองภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นศพ.ชั้นปี 5/2560 ระหว่างวันที่ 23 - 24 พ.ย.2560
20 พฤศจิกายน 2560ประกาศกำนดสอบลงกอง ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา นศพ. ชั้นปี 4/2560 ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 60
8 พฤศจิกายน 2560สอบวัดความรู้ก่อนการสำเร็จการศึกษา Exit Examination ครั้งที่ 1/2560
21 ตุลาคม 2560การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก (สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
18 ตุลาคม 2560นศพ. ถวายสักการะ น้อมรำลึก วันมหิดล
24 กันยายน 2560กำหนดสอบ วิชาศัลยศาสตร์ นศพ. ปี 5 ปีการศึกษา 2560
31 สิงหาคม 2560ประชุมคณะกรรมการแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์
24 สิงหาคม 2560คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม เข้าดูงาน IT ศูนย์แพทยศาสตรฯ สนพ.
18 สิงหาคม 2560กำหนดการสอบลงกองภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560
0 543กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4-5
22 กรกฎาคม 2560ติวเข้ม อ.แพทย์ ออกข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ
17 กรกฎาคม 2560ฤกษ์งาม ยามดี ยกเสาเอกหอพัก อาคารหอพักแพทย์ คสล. 8 ชั้น
14 กรกฎาคม 2560ประการสอบลงกองของรายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 และ 2 ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
13 กรกฎาคม 2560พิธีไหว้ครู นศพ. ประจำปีการศึกษา 2560
8 มิถุนายน 2560สัมมนาเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างคณาจารย์และศิษย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
6 พฤษภาคม 2560ประกาศคำสั่งสำนักการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560
8 พฤษภาคม 2560กำหนดการสอบลงกองภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560
3 มิถุนายน 2560เตรียมความพร้อมแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก นศพ. ชั้นปี 4 2560
1 พฤษภาคม 2560ปฐมนิเทศ นศพ. ปี 2560 และมอบเสื้อกาวน์
1 พฤษภาคม 2560ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปี ที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
30 เมษายน 2560ประกาศการแบ่งกลุ่มนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-5 ประจำปีการศึกษา 2560
17 มีนาคม 2560ศูนย์แพทยศาสตรฯ สนพ. จัดอบรม Patient Safety รุ่นที่ 1
16 มีนาคม 2560ศูนย์แพทยศาสตร สนพ. เตรียมการรับตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล (WFME)
10 มีนาคม 2560ศูนย์แพทยศาสตรฯ สนพ. จัดอบรม Patient Safety รุ่นที่ 5
9 มีนาคม 2560ศูนย์แพทยศาสตรฯ สนพ. จัดอบรม Patient Safety รุ่นที่ 4
24 กุมภาพันธ์ 2560ศูนย์แพทยศาสตรฯ สนพ. จัดอบรม Patient Safety รุ่นที่ 3
23 มกราคม 2561กำหนดการสอบภาคจิตเวชศาสตร์ ชั้นปี 4 ปีการศึกษา 2559
3 มีนาคม 2560“นพลักษณ์” พัฒนาตนเอง เข้าใจผู้อื่น ต่อยอดแพทย์ที่ดีในอนาคต
18 กุมภาพันธ์ 2560ประชุมคณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์
10 กุมภาพันธ์ 2560กำหนดการสอบลงกองภาควิชาจักษุวิทยา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
8 กุมภาพันธ์ 2560สนพ. เยี่ยมแม่ฟ้าหลวง
26 มกราคม 2560กำหนดการสอบลงกองภาควิชาศัลยศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
17 มกราคม 2560

 

 
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th