ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2564กำหนดการสอบลงกองภาควิชาอายุรศาสตร์ ของ นศพ.ปี4/2564
14 มกราคม 2565กำหนดการสอบรอบพิเศษภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นศพ.ปี5/2564
14 มกราคม 2565กำหนดการสอบลงกองภาควิชาจิตเวชวิทยา ของ นศพ.ปี4/2564
7 มิถุนายน 2564กำหนดการสอบลงกองภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา ของ นศพ.ปี5/2564
1 มิถุนายน 2564กำหนดการสอบลงกองภาควิชาจักษุวิทยา ของ นศพ.ปี4/2563
4 กุมภาพันธ์ 2564กำหนดการสบแก้ตัวภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นศพ.ปี5/2563
25 มกราคม 2564กำหนดการสอบลงกองภาควิชาอายุรศาสตร์ ของ นศพ.ปี6/2563
23 มกราคม 2564กำหนดการสอบแก้ตัวภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นศพ.ปี6/2563
7 มกราคม 2564กำหนดการสอบลงกองภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นศพ.ปี5/2563
6 มกราคม 2564
 

 

 
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th